ข่าวสาร

ดาวน์โหลดเอกสารงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2558 สถาบันรหัสสากล

เอกสารงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2558 สถาบันรหัสสากล  ..Read more

Read All

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode ปี 2559

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode ปี 2559 โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ..Read more

Read All

เมนูลัด

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
 บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
 ตรวจสอบผู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 E-learning
 GEPIR.org
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 โครงการระบบฐานข้อมูล (GS1SOURCE)


 

 

 


© Gs1thailand.org.

 
http://www.abss.co.th http://www.oga.co.th http://www.planet.co.th http://www.creatuscorp.com http://www.mm-nn.com/ http://www.esssyntech.com http://www.id.co.th/ http://www.acentech.net/ http://www.tamplus.co.th/