สมัครสมาชิก BARCODE ONLINE

 

วิธีการสมัครและการตั้งเลขสินค้า

 

คำนวณเลขตรวจสอบ

 

โครงการระบบฐานข้อมูล

ข่าวสาร

ขยายเวลา "โครงการประกวดออกแบบพร้อมตั้งชื่อมาสคอต GS1 Thailand"

เนื่องจากมีผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการประกวดเข้ามาจำนวนมาก และมีหลายพื้นที่พึ่งได้รับข่าวการประกวดดังกล่าว ทางสถาบันฯ จึงขอปรับเลื่อนเวลาการรับผลงานออกไปเป็นวันที่ 15 ส.ค. 57 จากเดิม 21 ก.ค. 57 เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ ที่พึ่งทราบข่าวมีเวลาออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวด  ..Read more

Read All

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “RFID, NFC Programming for Mobile เพื่อใช้งานในองค์กรธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม”

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย และสถาบันรหัสสากล เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “RFID, NFC Programming for Mobile เพื่อใช้งานในองค์กรธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม” ในวันพุธที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์สาธิตเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3  ..Read more

Read All

เมนูลัด

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
 บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
 ตรวจสอบผู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 E-leraning
 GEPIR.org
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 คู่มือการกรอกข้อมูลโครงการระบบฐานข้อมูล
 Smartbar


     
 

 

 


© Gs1thailand.org.

 
http://www.abss.co.th http://www.oga.co.th http://www.planet.co.th http://www.sptech.co.th http://www.creatuscorp.com http://www.esssyntech.com