ข่าวสาร

GS1 eCom and GS1 XML Training in Bangkok

 ..Read more

Read All

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร RFID & NFC in Marketing

สถาบันรหัสสากลและสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "RFID & NFC in Marketing" วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ ห้อง GS1 Room 2 สถาบันรหัสสากล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ..Read more

Read All

เมนูลัด

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
 บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
 ตรวจสอบผู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 E-learning
 GEPIR.org
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 โครงการระบบฐานข้อมูล (GS1SOURCE)


 

 

 


© Gs1thailand.org.

 
http://www.abss.co.th http://www.oga.co.th http://www.planet.co.th http://www.creatuscorp.com http://www.mm-nn.com/ http://www.esssyntech.com http://www.id.co.th/