ข่าวสาร

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "การลดต้นทุนด้านพลังงานโดยไม่เสี่ยงด้วย ESCO และ Business Matching"

 ..Read more

Read All

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Barcode & RFID”

เรียนรู้หลักการโลจิสติกส์ และการบริหารคลังสินค้าที่เป็นความจำเป็นต่อธุรกิจการที่เป็นปัจจัยหลักมีผลต่อต้นทุนในการดำเนินการ หากเราสามารถพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าให้สามารถดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยี Barcode & RFID เข้ามาช่วย ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนอีกทั้งยังช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและยังช่วยลดความผิดพลาด  ..Read more

Read All

เมนูลัด

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
 บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
 ตรวจสอบผู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 E-learning
 GEPIR.org
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 โครงการระบบฐานข้อมูล (GS1SOURCE)
 แบบตอบรับการสนับสนุนของรางวัลงานกาชาดประจำปี 2558


 

 

 


© Gs1thailand.org.

 
http://www.abss.co.th http://www.oga.co.th http://www.planet.co.th http://www.creatuscorp.com http://www.mm-nn.com/ http://www.esssyntech.com http://www.id.co.th/