ข่าวสาร

สถาบันรหัสสากล ส.อ.ท. จับมือ สปป.ลาว ยกระดับผู้ประกอบการ

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ศูนย์ยั่งยืนมาตรฐาน และตรวจสอบคุณภาพแห่งชาติ กรมมาตรฐานและวัดแทก กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ระบบมาตรฐานสากล (GS1 System) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Board Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ..Read more

Read All

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Barcode & RFID”

เรียนรู้หลักการโลจิสติกส์ และการบริหารคลังสินค้าที่เป็นความจำเป็นต่อธุรกิจการที่เป็นปัจจัยหลักมีผลต่อต้นทุนในการดำเนินการ หากเราสามารถพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าให้สามารถดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยี Barcode & RFID เข้ามาช่วย ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนอีกทั้งยังช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและยังช่วยลดความผิดพลาด  ..Read more

Read All

เมนูลัด

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
 บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
 ตรวจสอบผู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 E-learning
 GEPIR.org
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 โครงการระบบฐานข้อมูล (GS1SOURCE)
 แบบตอบรับการสนับสนุนของรางวัลงานกาชาดประจำปี 2558


 

 

 


© Gs1thailand.org.

 
http://www.abss.co.th http://www.oga.co.th http://www.planet.co.th http://www.creatuscorp.com http://www.mm-nn.com/ http://www.esssyntech.com http://www.id.co.th/