ข่าวสาร

สถาบันรหัสสากล ส.อ.ท. จับมือ สปป.ลาว ยกระดับผู้ประกอบการ

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ศูนย์ยั่งยืนมาตรฐาน และตรวจสอบคุณภาพแห่งชาติ กรมมาตรฐานและวัดแทก กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ระบบมาตรฐานสากล (GS1 System) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Board Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ..Read more

Read All

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรม: 10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดเพื่อยกระดับในการดำเนินธุรกิจ

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดเพื่อยกระดับในการดำเนินธุรกิจ" ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม GS1 Room 2 สถาบันรหัสสากลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ชั้น 3 โซน C  ..Read more

Read All

เมนูลัด

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
 บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
 ตรวจสอบผู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 E-learning
 GEPIR.org
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 โครงการระบบฐานข้อมูล (GS1SOURCE)


 

 

 


© Gs1thailand.org.

 
http://www.abss.co.th http://www.oga.co.th http://www.planet.co.th http://www.creatuscorp.com http://www.mm-nn.com/ http://www.esssyntech.com http://www.id.co.th/