ข่าวสาร

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ขอเชิญชวนสมาชิกสถาบันฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่สากลด้วยมาตรฐาน GS1” ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท ซ. 31)  ..Read more

Read All

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ประเทศสิงคโปร์

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเทศสิงคโปร์ ณ GS1 Singapore, National RFID Center, Laundry Network วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2557 (3 วัน 2คืน)  ..Read more

Read All

เมนูลัด

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
 บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
 ตรวจสอบผู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 E-leraning
 GEPIR.org
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 โครงการระบบฐานข้อมูล (GS1SOURCE)
 ลงทะเบียนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สถาบันรหัสสากล 

 

 


© Gs1thailand.org.

 
http://www.abss.co.th http://www.oga.co.th http://www.planet.co.th http://www.sptech.co.th http://www.creatuscorp.com http://www.esssyntech.com